Nézet a kereszténységről


Mi történik a kereszténységgel? Amerikaiak, európaiak és kanadaiak milliói hisznek a reinkarnációban. Közülük sokan keresztényeknek hívják magukat, de makacsul hisznek abban, amit az egyház tizenöt évszázaddal ezelőtt elutasított. A hivatalos források szerint az amerikai felnőttek több mint egyötöde hisz a reinkarnációban, és az összes keresztény egyötöde köztük van.

Ugyanez a statisztika van Európában és Kanadában.

Tartalomjegyzék

Egy es Gallup-felmérés szerint az amerikai keresztények százaléka, akik hisznek a lelkek reinkarnációjában, megközelítőleg megegyezik a hívők százalékával a lakosság körében. Egy korábbi felmérés cím szerinti bontást nyújtott. A számításokat végző papság számára ez lenyűgöző eredményt jelent - 28 millió keresztény, akik hisznek a reinkarnációban!

A reinkarnáció gondolata riválissá vált a keresztény dogmákkal. Dániában egy es felmérés kimutatta, hogy az ország evangélikusai 14 százaléka hitt a reinkarnációban, míg csak 20 százalék hitt a feltámadás keresztény tanában. A fiatal evangélikusok még kevésbé hajlamosak nézet a kereszténységről a feltámadásban. Ezek a keresztény hiedelmekben bekövetkezett változások azt mutatják, hogy egyre inkább fejlődik az, amit egyes tudósok nyugati posztkereszténységnek hívnak.

Ez az egyház tradicionális tekintélyétől való eltérés egy személyesebb hit felé, amely az Istennel való kapcsolat megteremtésén alapszik. A protestáns reformációhoz hasonlóan, ez a vallás személyes kapcsolatot létesít Istennel az egyházi hovatartozás felett. A protestantizmussal ellentétben azonban elutasítja a kereszténységnek a negyedik század óta rejlő alapelveket - például a pokolot, a testben való feltámadást és azt az elképzelést, hogy csak egyszer élünk nézet a kereszténységről földön.

Egyes keresztény felekezetek megpróbálnak helyet találni a reinkarnációhoz és a hozzá kapcsolódó hithez a kereszténységben. Mások továbbra is összeegyeztethetetlenek ezzel az ötlettel. Amit sok keresztény nem tud, az az, hogy a nézet a kereszténységről gondolata nem új a kereszténységben. Promóciós videó: A Krisztus eljövetele utáni első három évszázadban különféle keresztény szekták virágoztak, és néhányuk prédikálta a reinkarnáció tantételét.

Noha ezeket a hiedelmeket már a második században támadtak az ortodox teológusok, a reinkarnációval kapcsolatos viták a hatodik század közepéig folytatódtak. A lelkek reinkarnációjában hitt keresztények között voltak olyan gnosztikusok, akik azt állították, hogy Krisztus legbelsõbb, legszellemesebb tanításaival rendelkeznek, amelyeket elrejtettek a misektõl és azok számára tartják fenn, akik képesek megérteni azokat.

A gnosztikusok vallási gyakorlata inkább a megvilágosodott szellemi mentorok köré formálódott nézet a kereszténységről saját Isten-felfogásuk alapján, nem pedig bármely szervezett egyházi tagság alapján.

Az ortodoxok azonban azt tanították, hogy a megváltást csak az egyház nyújthatja. Ez a dogma stabilitást és hosszú élettartamot biztosított céljaikhoz. Amikor Konstantin római császár ben kezdett támogatni a kereszténységet, az ortodoxia gondolatait is támogatta, minden valószínűség szerint ez egy erősebb és szervezettebb állam felépítéséhez vezet.

A harmadik és a hatodik század között az egyházi és világi hatóságok következetesen harcoltak a reinkarnációba hitt keresztények ellen. De ezek a hitek felbukkantak a kereszténység arcán, mint egy idegesítő pattanás. A lélek reinkarnációjának gondolatai a mai Bosznia és Bulgáriában terjedtek, ahol a hetedik században a pavlikiak körében, a tizedik században pedig a bogomilek körében jelentkeztek.

Napjainkban már gyengül őben, letűnőben van, mint ahogy az a korszellem is, amelynek a terméke. Mindazonáltal igen jelentőségteljes még ma is, hatásai és egyes elemei pedig valószínűleg sohasem fognak eltűnni. Jó kétszáz éven át — nagyjából a Eszerint nincsen szükség "ideológiákra", elvekre, csak puszta jelenségek vannak, melyek észlelhetők.

Ezek a hitek a középkori Franciaországba és Olaszországba sétáltak, ahol körülöttük a katar szekta alakult ki. Miután a templom a tizenharmadik században a katarokat felrobbantotta, és keresztes hadjáratot kezdett velük, majd az inkvizíció kitörése, kínzás és tábortűz látásvesztés műtét után követve, a reinkarnáció gondolata az alkimisták, a rozicruciák, a kabalisták, a hermetikusok és a frank-masonok titkos hagyományaiban élte a tizenkilencedik századig.

A tizenkilencedik században Lengyelországban Passavalli érsek "átoltotta" a katolikus hit reinkarnációját, és ezt nyíltan elismerte. Nézet a kereszténységről alatt más lengyel és olasz papok szintén elfogadták a reinkarnáció gondolatát.

Ezt a statisztikát azoknak a katolikusoknak a nem közzétett bizonysága támasztja alá, akik elfogadják a reinkarnációt, de inkább hallgatnak. Nagyon sokan találkoztam azokkal, akik elfogadják ezt a hitet.

És egy közép-nyugati nagyváros egyik katolikus papja azt mondta nekem: nézet a kereszténységről sok-sok katolistát és más gyülekezetbeli keresztényt, akik hisznek a lelki reinkarnációban. A kereszténység fő problémája Miért hisznek egyes keresztények a reinkarnációban?

Egyrészt alternatívát kínál a menny vagy a pokol mindent vagy semmit felfogó fogalmának. És bár az amerikaiak 95 százaléka hisz Istenben, 70 százaléka pedig a halál utáni életben, csak 53 százalék hisz a pokolban. Azoknak a százaléka, akik hisznek az életben a halál után, de nem hisznek a pokolban, valószínűleg nem fogadják el azt az elképzelést, hogy Isten örökké égni fogja a pokolban, sőt, amint azt a jelenlegi katolikus katekizmus állítja, örökre megfosztja jelenlététől.

Mi a keresztény nézet az öngyilkosságról? Mit mond róla a Biblia? Válasz A Biblia szerint nem attól függ egy ember mennybekerülése, hogy öngyilkos lett-e vagy sem. Ha egy meg nem tért ember lesz öngyilkos, akkor nem tett mást, mint siettette az útját a tűz tavába. Azért lesz örökre a pokolban, mert elutasította az üdvösséget és Krisztust, nem pedig azért, mert öngyilkos lett.

Mi a helyzet a gyilkosokkal? A kereszténység számára nehéz megválaszolni a következő kérdést: "Mi történik azokkal, akik nem elég jók az éghez, és nem is elég rosszak a pokolhoz? Például olyan történetek, amelyek látszólag tisztességes emberekről szólnak, akik szenvedélyes állapotban gyilkosságot követnek el, és maguk életét veszítik. Nézet a kereszténységről keresztény, köztük a katolikusok is meg vannak győződve arról, hogy pokolba kell menniük. Noha a gyilkosság súlyos bűncselekmény, vajon azok, akik elkövetik, örök büntetést érdemelnek?

Íme egy legújabb példa. James Cook, a los Angeles-i alkalmazott, feleségével, Lois-nal és két tizenéves örökbefogadó lányával nyugdíjba ment Minnesotába.

Harmonikában élt a szomszédaival, tehéntej fejésével pénzt keresett. James mindhárom - Loist egy hátsó lövéssel megölte, és két lány, Holly nézet a kereszténységről Nicole, aludt.

Aztán lelőtte magát. Egy öngyilkossági feljegyzésben elnézést kért a gyilkosságokért, de nem vallotta be a zaklatást. Hová ment Mr. A mennybe vagy a pokolba? Valóban küldte Isten, hogy örökre pokolba égjön?

Megkapja-e valaha is lehetőséget arra, hogy kiengesztelje utolsó szörnyű tetteit? Ha a pokol nem létezik, vagy ha Isten nem dobta oda, menett a mennybe? Feltételezve, hogy Lois, Holly és Nicole az nézet a kereszténységről vannak, örökké kapcsolatban kell lenniük a gyilkosukkal? Az első lehetőségben nincs kegyelem; a másodikban az igazságosság. Csak a reinkarnáció nyújt elfogadható megoldást: Cook úrnak vissza kell térnie, és életet kell adnia azoknak, akik életüket elvitték.

Meg kell inkarnálódniuk, hogy teljesítsék az élettervüket, és szolgálnia kell őket az okozott szenvedés kifizetésében.

Mind a négynek újabb lehetőséget kell kapnia a Földön. Soknak idő előtt elhunytnak szüksége van erre. Mi lenne az ittas járművezetők által megölt tizenévesekkel?

Navigációs menü

Miért élnek még akkor is, ha életük olyan rövid? Mit mondhatnak erre a papok és a lelki lelkészek? Felkészülésük megnyugtató válaszokat kínál, például: "Ennek az Isteni terv részének kell lennie.

A reinkarnáció, mint válasz ezekre a kérdésekre, sokat vonzza. Az egyház folyamatos ellenállása azonban sok keresztényt arra kényszerít, hogy megteremtse saját hitét. Egyfajta szellemi homályos látás alkoholból vannak a lélek igényeit kielégítő hiedelmek és egy olyan egyház között, amely továbbra sem hajlandó figyelembe venni ezeket.

Vegyük példát Glen Ford színészre, aki hipnózis alatt emlékezett az életére, mint Charlie nevű cowboy és egy lovasember életét XIV. Lajos idejéből. A kereszténységben rejlő ellentmondások azonban nem tűnnek el. Míg a kereszténység sok ember számára értelmet és inspirációt nyújt, ugyanannyi ember csalódott rajta.

A reinkarnáció elfogadható megoldás az emberek számára, akik kíváncsi voltak az isteni igazságosságra. Sok nagy elme fordult hozzá. A reinkarnáció öröksége Azok a nyugati gondolkodók listája, akik elfogadták a reinkarnáció gondolatát vagy komolyan gondolkodtak rajta, így szól: "Ki ki? A tizennyolcadik és a tizenkilencedik században ezek között szerepelt: a francia filozófus, François Voltaire, a német filozófus, Arthur Schopenhauer, az amerikai államférfi Benjamin Franklin, a német költő, Johann Wolfgang Goethe, a francia író, Honoré de Balzac, az amerikai transzcendentalista és az esszéista, Ralph Waldo, valamint Essaadist László.

Nézet a kereszténységről ír ír költő. Yeats és angol író, Rudyard Kipling. Más nagy nyugati írók tisztelegtek nézet a kereszténységről reinkarnáción azáltal, hogy róla írtak, vagy hősök kifejezték ezt az ötletet.

Yates a reinkarnáció témájával foglalkozott Ben Balben Under című versében, amelyet egy évvel a halála előtt írt: Egy ember többször is megszületett és meghal A faj örökkévalóságának és a lélek örökkévalóságának nézet a kereszténységről. Mindezt az ókori Írország ismerte.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az ágyban meg fog halni Vagy egy golyó halálra csapja meg Ne félj, mert a legrosszabb, ami vár ránk - Csak egy rövid távolság azoktól, akiket szeretünk. Legyen hosszú a sírók munkája Lapáta éles, kezük erős, Azonban megnyitják az letölthető szemészeti táblázat az emberi elme felé.

Huszonkét éves korában Ben Franklin egy epitafiat készített magának, megjósolva reinkarnációját. Összehasonlította a testét egy robbantott könyvkötésbe, amelyből "az összes tartalom ki lett boncolva". Az áramlás a felszínre nyílik Ezek a gondolkodók tükrözték a reinkarnáció nyílt megbeszélésének új folyamatait, amelyek a megvilágosodás idején kezdődtek.

látás helyreállítása mind a 100 videónál

A tizenkilencedik század végén a lelkek reinkarnációja elméletének népszerűsége nyugaton nőtt, az orosz misztikus Helena Petrovna Blavatsky és teozófiai társaságának köszönhetően.

A keleti vallás és a filozófia hangsúlyozásával Blavatsky asszony ezoterikus kereszténységhez is fordult. William C. Judge, a társaság egyik alapítója, szerette a reinkarnációt a kereszténység törött húrjának hívni. A teozófia számos más csoport számára nyitotta meg az ajtókat, hogy keresztény összefüggésben tanítsák a reinkarnációt. Diagnosztikai közegként kezdett el, aki látta az emberek egészségi állapotát az ön által kiváltott hipnotikus alvásban.

  1. Eldöntendő kérdés: koldus vagy királyfi - koteleslaszlo.hu
  2. Igazi keresztények, szevasztok!
  3. A látás kialakulása a filogenezisben

Annak ellenére, hogy Casey soha nem tanulmányozta az orvostudományt, provokációit pontosnak tekintik, és gyógymódjai hatékonyak. Tanácsot adott a meglévő terápiák alkalmazására - a gyógyszerektől és a műtéttől kezdve a vitaminokig és a masszázsig.

jósolt a látásra

Casey először említette a reinkarnációt egy ülésen, ban. Az objektumról információkat olvasva, Arthur Lammers azt mondta: "Egyszer szerzetes volt. Cayce elfogadta a Biblia szó szerinti értelmezését, amelyet ig évente olvasta át egész negyvenhat éve alatt. Tudott a reinkarnációról, de indiai babonának tekintette.

A Lammers-szel folytatott ülés után Casey újraolvasta a teljes Bibliát, hogy megtudja, elítélte-e az ötletet. Úgy döntött, hogy nem ítélkezik, és folytatta múltbeli életét.

Végül ismét reinkarnációt folytatott, és saját reinkarnációját jósolta Nebraska huszonkettedik századában. Cayce írásai több millió amerikait érintettek, akik közül sokan soha nem térnek vissza az ortodox keresztény életképhez. És itt írja a könyv szerzője a nézet a kereszténységről életének emlékeiről: Emlékek a homokozóban Casey-hez hasonlóan, a rendkívüli tapasztalatok révén a reinkarnációba gondoltam.

kórtörténet az oftalmológiában

Amikor négy éves voltam, eszembe jutott a múlt életem. Ez egy tavaszi napon történt, amikor a homokozóban játszottam a bekerített területen, amelyet apám állított fel nekem. Ez a saját kis világom volt a New Jersey-i Red Bank udvaránk szélesebb világában.

Meddig hallgathat egy keresztény?

Azon a napon egyedül voltam, az ujjamon át eső homokkal játszottam, és figyelték az ég fölött lebegő bolyhos felhőket. Aztán fokozatosan, óvatosan a jelenet megváltozott. Olyan volt, mintha valaki elfordította volna a rádió hangológombját, és más frekvenciára kerültem - egy homokba játszottam Egyiptomban, a Nílus közelében. Minden olyan valóságosnak tűnt, mint a Red Bank játszótere, és ugyanolyan ismerős.

Mi a keresztény nézet az öngyilkosságról? Mit mond róla a Biblia?

Órák óta szórakoztam, fröcskölt a vízben, és éreztem a meleg homokot a testemben. Egyiptomi anyám ott volt. Valahogy ez volt a világom is.

Örökké ismerem ezt a folyót. Bolyhos felhők is voltak. Honnan tudtam, hogy ez Egyiptom? Hogyan tudtam felismerni Neilt? A tudás a tapasztalatom része volt. Valószínűleg bekapcsolódott a tudatos gondolkodásmódom, amikor a szüleim a világtérképet lógatták a játékdobozom fölé, és a legtöbb ország neve már ismert volt számomra.

Eldöntendő kérdés: koldus vagy királyfi

Egy idő után nem tudom, mennyi ideig tartott olyan volt, mintha a fogantyú újra megfordult volna, és hazatértem nézet a kereszténységről udvarra.

Nem éreztem sem zavart, sem sokkot.

szemgyakorlat rövidlátása

Most visszatértem a jelenbe, teljesen magabiztosan, hogy valahol máshol voltam. Felugortam és elmentem keresni anyámat.

kiegészítés a látáshoz

A kályha mellett állt, és főzött valamit. Kihúztam a történetemet és azt kérdeztem: "Mi történt? A zárt játszótér most az egész világot tartalmazza.

Elhasználódik, mielőtt nézet a kereszténységről azt, amit nekünk rendeltünk. Akkor Isten új anyát és új apát ad nekünk, újjászületettünk és befejezhetjük azt a munkát, amelyet Isten küldött nekünk, és végül visszatérünk a mennyországban lévő fényes otthonunkba. De még akkor is, ha új testet kapunk, ugyanaz a lélek maradunk.

kísérletek a látáshoz

Ahogy beszélt, úgy éreztem, hogy felébreszti a lelkem emléke, mintha tudtam volna róla korábban. Mondtam neki, hogy tudtam, hogy mindig éltem.

Folyamatosan felhívta a nézet a kereszténységről nyomorult vagy vak, tehetséges gyermekekre, akiknek gazdagságban született, mások szegénységben születtek.

1. Mi történik a kereszténységgel?

Úgy vélte, hogy a múltbeli cselekedeteik a jelen egyenlőtlenségéhez vezettek. Anya azt mondta, hogy nem beszélhetünk sem az isteni, sem pedig az emberi igazságosságról, ha csak egy életünk van, és hogy az isteni igazságosságot csak akkor tudhatjuk meg, ha sok életet megtapasztalunk, amelyben láthatjuk, hogy a múltbeli cselekedetek következményei visszatérnek nekünk a jelenlegi körülmények között.

Népszerű Kategóriák.