Fecskék látása. Navigációs menü


Mellük széles, nyakuk rövid. Csőrük rövid, lapos, töve sokkal szélesebb, mint a hegye, majdnem egyenlőoldalú háromszög alakú; a felső káva hegye kissé hajlott; szájnyílásuk a szemtájig hasadt; lábuk rövid, gyenge, és apró karmokban végződik.

fecskék látása

Szárnyuk hosszú, keskeny és fecskék látása, elsőrendű evezőinek száma 10; ezek közül az első apró, merev tollacskává fejlődött vissza, a következő a leghosszabb; a tizenkét tollból álló fark nem tízből, mint a sarlósfecskéé mindig többé-kevésbbé villás, gyakran nagyon villás; tollazatuk rövid, testhezálló és felül többnyire fémfényű.

Évenként csak egyszer vedlenek. A nemek színbeli különbsége aránylag csekély, a fiatalok azonban rövid ideig az öregekétől eltérő tollruhát hordanak.

A fecskék minden világrészben fecskék látása minden magassági és fecskék látása övben vannak elterjedve, bár az északi sarkkörön túl csak egyesével élnek és alig költenek. A fecskéket méltán mondhatjuk nemes állatoknak. Elemük a levegő. A földön ügyetlenül lépegetnek, de járásuk még így is többet ér, mint a látszólag közeli rokon sarlósfecskék leírhatatlanul esetlen tipegése. Pihenés céljából fára is szívesen szállnak és erre vékony, levélmentes gallyat választanak ki, amelyen sem a ráülést, sem a leszállást mi sem akadályozza.

Énekük kedves csicsergés, mely mindenkinek örömöt okoz; kivált a falusi embernek annyira a szívéhez szól, fecskék látása a házában fészkelő madár énekét beszédnek tulajdonítja. A fecskék nemcsak jókedvű, társas, békeszerető, hanem értelmes madarak; nemcsak hetykék, hanem igazán bátrak is. Környezetüket élesen látás és dohányzás, barátaikat jól meg tudják különböztetni ellenségeiktől és csak abban bíznak, aki megérdemli.

Sürgés-forgásuk, tevékenykedésük lebilincsel bennünket, bizalmas természetük pedig még a durvább lelkű ember védelmét és vendégszeretetét fecskék látása biztosítja számukra.

fecskék látása

Minden fecske rovarvadász. Főleg legyeket és szúnyogokat fogdosnak, de apróbb bogárféléket és hasonlókat is elkapkodnak. Csak repülve vadásznak; ülő fecskék látása is csak repülve tudnak pl. Zsákmányukat feldarabolás nélkül nyelik le.

Fecskék látása. Hozzászólások

Repülve isznak, repülve is fürödnek. A repülésben való ügyességüknek köszönhetik, hogy sok olyan ellenségük elől meg tudnak menekülni, melyek kisebb madarakra nézve egyébként veszélyesek.

Mégis minden földrészen vannak olyan sólymok, amelyek a legsebesebb röptűeket is meg tudják fogni; tojásaik és tehetetlen fiókáik után macska, nyest, menyét, patkány és egér ólálkodik. Fogságbantartásra a fecske nem alkalmas.

fecskék látása

Egyeseket talán élelempótlékkal mesterségesen táplálva ideig-óráig sikerül életben tartani, ezek azonban csak ritka kivételék. A fecske életfeltétele elsősorban a fecskék látása szabadság. A rómaiak alkalomadtán úgy használták fel a fecskét, mint a postagalambot. Így adta tudtára Fabius Pictor a ligustiai csapatok által ostromolt római helyőrségnek, hogy egy esetleges kitörésnél hányadik napon számíthatnak a megerősítés érkezésére; a napok számát a fecske lábára kötött zsinegen lévő csomók jelentették.

A füsti fecske Hirundo rustica L. Füsti fecske Hirundo rustica L. A füsti fecske a legjellegzetesebb képviselője a fecskék látása Hirundo L. A füsti fecske ismertető jegyei: nagyon karcsú, de izmos test, rövid nyak, lapos fej, széles, alig észrevehetően fecskék látása csőrrel; meglehetősen hosszú, tollatlan láb, teljesen szabadonálló ujjakkal; hosszú szárny, amely azonban összecsukva jóval rövidebb a mélyen kivágott villás farknál.

Tollazata laza, a hátoldalon pompás acélfényű. Háta acélfényű kékesfekete; homloka és torka élénk gesztenyebarna; hasi oldala világos rozsdasárga; fecskék látása öt külső kormánytoll belső zászlóján kerek fehér foltok vannak.

A tojó színei halványabbak, mint a hímé, a fiataloké pedig nagyon fakók.

Saját gazdaság adta lehetőségek Saját gazdaságunkban állattenyésztéssel foglalkozunk, azon belül is a hortobágyi rackákkal. A juhokkal, és egyéb állatainkkal a hodályokban a fecskék laknak együtt. Emlékszem először nem is hittem a szememnek, hogy ennyi fecske létezik egy helyen, mivel manapság az ember nem lát ilyet a városban.

Godwin-Austen szerint valamilyen kisebb tájfajta valószínűen a Scopli által fajnak tekintett és leírt Fecskék látása gutturalis az indokínai határon fészkel, a North-Chachar-Hillsben lévő Assala magas házormain. Bizonyára ugyanehhez a tájformához tartozik azoknak a nagy tömege is, amelyeknek Pekingben a kínaiak, akárcsak nálunk idehaza, apró deszkákat szögeznek az eresz alá, hogy fészküknek biztos tartója legyen. Egy másik fajta vagy alfaj a Hirundo Savignyi Steph.

Észak-Szibériát és Kamcsatkát, télen Burmát. Bowdler Sharpe a vöröshasú fecskét Hirundo erythrogastra Bodd. Ez az alak egész Észak-Amerikában és Grönlandon otthonos és Közép-Amerikában, az Antillákon telel át, vándorlásai közben azonban eljut Brazília déli részéig is. A füsti fecske fecskék látása ősidők óta jószántából az emberhez szegődött, házát tanyájául választotta és ha nem űzik el, palotában, kunyhóban egyaránt megtelepedik.

CSICSERGŐ BARÁTAINK A FECSKÉK

Az ember lakásához való ragaszkodásával annak szívéhez férkőzött; jötte és távozása az északi félgömbön ősidők óta a meleg, illetve hideg évszak beköszöntését hirdeti. A füsti fecske Közép-Európa nagy területén átlagosan április 1. Egyes elkésett példányok még tovább is maradnak. Az északibb vidékekre természetesen megfelelően később érkeznek és valamivel korábban is indulnak.

A füsti fecske, a molnárfecske és a partifecske

A vonulási idő alatt egész Afrikában látható. A füsti fecske, mint Naumann találóan jellemzi, rendkívül fürge, vakmerő, jókedvű, csinos madár, amely mindig gondot fordít külsejére és amelynek vidám hangulatát csak a kedvezőtlen idő s a velejáró táplálékhiány ronthatja el.

Énekét, melyet a hím igen szorgalmasan hallat, nem jellemzi sem fecskék látása egyes hangok jólhangzása, sem azoknak változatossága, de van benne valami rendkívüli kedélyes és bájos vonás. Érzékei közül legkitünőbb a látása.

A fecske már jelentékeny távolságról észreveszi a kis rovart és csak a szeme segítségével üldözi. Jól fejlett a hallása is és tapintó érzéke is kétségbevonhatatlan. Szaglásáról és ízléséről nem mondhatunk ítéletet. Értelmi kępességeit gyakran talán túlbecsülik; annyi bizonyos, hogy a fecskék látása és viszonyokat helyesen tudja mérlegelni; barátait pontosan megkülönbözteti ellenségeitől, veszélyes állatokkal szeretetreméltóan incselkedik, de barátságosan megfér olyanokkal, amelyek tapasztalása szerint nem bántják.

Fecskék látása

A füsti fecske apró rovarfajokkal, különösen két- és hártyásszárnyúakkal, lepkékkel és bogarakkal táplálkozik; a fullánkos méhet nem bántja. Csak repülve vadászik; az ülő rovart nem igen tudja felkapni, ellenben gyakran látni, amint a város utcáin fel-alá röpköd, hogy repülés közben szárnyával a falról egy-egy legyet lecsapjon s utána elfogjon. Ezért tartósabb esőzések idején, mikor a rovarok elbújnak, könnyen ínségbe jut és azon van, hogy a megülő rovarokat elsuhanásával felrebbentse.

Az időjárásnak és a napszaknak megfelelően hol magasabb, hol alacsonyabb levegőrétegekben vadászik és ez által vált fecskék látása a nép szemében.

Délutáni szarvas vonulás sátorhelynél. Deers crossing a road in Hungary

Jó időjárás gazdagon megteríti asztalát és jókedvre hangolja, rossz időben szükséget szenved, csendes és szomorú.

Nagy mozgékonyságának megfelelően aránytalanul sok táplálékra van szüksége, ezért repülés közben mindig eszik. Fészke elhelyezésének és megépítésének módjában eltér a nálunk élő többi fecskétől.

fecskék látása

Ha csak valahogyan szerét teheti, fészkét az épület belsejébe rakja, úgyhogy felülről lehetőleg védve legyen. A fecskék látása, képességei s az emberhez való ragaszkodása ellenére is, sok veszélynek van kitéve.

Füsti fecske

Legveszedelmesebb természetes ellensége nálunk a kabasólyom; Dél-Ázsiában és A legjobb szemcseppek a látáshoz rokonfajok veszik át fecskék látása a szerepét.

A fiókákat minden ragadozó veszélyezteti, mely a háznál él, de még leginkább a patkány és az egér. Ezekhez az ellenségekhez társul itt-ott maga az ember is.