3 látomás hogyan történt. Ezékiel, Ezékiel könyve | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár


A visszaállítás alapjai hitoktatói anyag A visszaállítás alapjai hitoktatói anyag. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak megismerni Josephnek az első látomásáról szóló beszámolóit, beazonosítani a látomásából tanulható tant és tantételeket, valamint megerősíteni a bizonyságukat arról, hogy Joseph Smith látta az Atyát és a Fiút. Megjegyzés: Joseph Smith igazságkeresése, amint az a Joseph Smith története —13 -ban áll, részletesebben lesz tárgyalva e kurzus 3.

3. látomás hogyan történt, AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI | fejezet - Kornéliusz és Péter látomása

Miben lenne más az életetek, ha hinnétek ebben az állításban? Mondd el, hogy ezt a kijelentést egy javított látás su-jok prédikátor tette, amikor az ifjú Joseph Smith az első látomásáról 3 látomás hogyan történt neki.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Joseph Smith története —19 -et, és kérd meg őket, gondolják át, miként cáfolja e prédikátor állítását az, amit Joseph az általa átéltekről mondott. Miután elolvasták, kérd meg őket, hogy osszák meg a gondolataikat.

3 látomás hogyan történt hogyan kezelje magának a látást

Az órán való olvasás különféle módokon történhet: a tanulók magukban olvashatnak a saját szentírásaikból, felolvashat az egyik tanuló, több tanuló egymást váltva olvashat néhány verset, a tanulók kórusban olvashatnak és így tovább. Írd fel a táblára a következő igazságot: Az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek és beszéltek vele.

Kérj meg néhány tanulót, akik szeretnének bizonyságot tenni Joseph első látomásáról, hogy válaszolják meg a következő kérdést: Hogyan kaptad meg az első látomásról való lelki tanúságodat?

3. látomás hogyan történt

Fontos igazságokat tudunk meg az első látomásról szóló beszámolókból. Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy — tudomásunk szerint — Joseph Smith négy különböző beszámolót adott az első látomásról. Van továbbá öt más beszámoló is erről a látomásról, amelyet olyanok jegyeztek fel, akik hallották Josephet arról beszélni.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B. Eyring elnök második tanácsos az Első Elnökségben Joseph Smith próféta a Szent Ligetben átélt élményei alapján tanított arról, hogy miként részesülhetünk személyes kinyilatkoztatásban a mindennapi életünk részeként. Első látomás. Amikor a 14 éves Joseph Smith előjött abból a ligetből a New York-i Palmyrában, már személyesen is tudta, hogy Isten szól a halandóságban élő gyermekeihez. Joseph Smith félelem nélkül cselekedett ezen ígéret alapján, ahogy mi is mindannyian megtehetjük.

Csakúgy, ahogy a Szabadító életéről szóló beszámolók eltérnek Máté, Márk, Lukács és János feljegyzésében, a Joseph első látomásáról szóló egyes beszámolók is élményének más-más vonatkozására fektetik a hangsúlyt.

Azonban mind osztozik annak fontos elemeiben, amit Joseph látott és hallott.

3 látomás hogyan történt vizuális fejlesztési gyakorlatok

A különféle beszámolókban rejlő különbségek miatt néhányan megpróbálják elvetni az első látomást. Az ös beszámoló azt írja, hogy először Mennyei Atya jelent meg, és Őt követte a Szabadító. Hogy segíts elmagyarázni, miért vannak eltérések e beszámolókban, kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy jelentős vagy jelentőségteljes élményre, amelyben az életük során részük volt.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

Miben lenne más az erről az élményről szóló beszámolótok attól függően, hogy 3 látomás hogyan történt mesélitek el? Mi változna attól függően, hogy mikor vagy miért meséltek az élményről?

Dán 8,27 A látomás magyarázata. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam. De ő megfogott, és fölsegített.

Mit felelnétek annak, aki azzal érvel, hogy az első látomásról szóló különféle beszámolók közti eltérések megkérdőjelezik Joseph élményének valóságát? Ha szükséges, biztasd a tanulókat, hogy gondolják át, mit tanultak a felkészülési anyag 2.

Tedd ki a következő befejezetlen kijelentést: Azt tanuljuk az első látomásból, hogy… Mondd el, hogy csodálatos igazságokat tanulhatunk Joseph valamennyi beszámolójából az első látomásról.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy arra lettek kérve, hogy az órára való felkészülés részeként soroljanak fel olyan igazságokat, amelyeket ezekben az első látomásról szóló beszámolókban beazonosítottak.

Zakariás könyve - 3.

Ha szükséges, adj időt a tanulóknak, hogy áttekintsék, mit jelöltek be és milyen igazságokat fogalmaztak meg. Lehet, hogy adnod kell egy kis időt a tanulóknak a 3 látomás hogyan történt tanulmányozására az órán, ha összevonod az első két leckét, és a tanulóknak nem volt lehetőségük felkészülni az órára. Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg néhány igazságot, amit találtak, és mondják el azt is, hogy melyik vers, versek vagy a beszámoló mely része tanítja az adott igazságot.

Írd fel a tanulók válaszait az imént kitett befejezetlen állítás alá.

3 látomás hogyan történt keleti orvoslás kezelési pontja rövidlátás esetén

Megjegyzés: Példát találhattok a Joseph Smith első látomásából megtudható néhány igazságra itt: Richard J. Ensign, June60— Erre a beszédre utal a felkészülési anyag Még többre vágysz?

Miközben a tanulók megosztják a talált igazságokat, felteheted nekik az alábbi utókövető kérdések egyikét vagy akár többet is: Szerinted miért fontos ismerni és megérteni ezt az igazságot? Miként áldott meg téged az, hogy ismered ezt az igazságot? Mit tanulsz Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról abból, amit az első látomás kapcsán tanulmányoztál? Elmélyíthetjük az első látomásról való új látás min Mondd el, hogy Joseph közösségében sokan elvetették az arról való bizonyságát, amit látott és hallott, és sokan üldözték őt miatta lásd Joseph Smith története — Kérd meg a tanulókat, 3 látomás hogyan történt olvassák el a Joseph Smith 3 látomás hogyan történt —25 -öt, és keressék meg, milyen választ adott Joseph Smith próféta azoknak, akik nevetség tárgyává tették a látomásról való bizonyságát.

3 látomás hogyan történt 40 nézet mit jelent ez

Joseph Smith bizonyságának mely kifejezései ragadják meg a figyelmeteket? Hogyan segíthet nektek Joseph Smith példája akkor, amikor gúnyolódással vagy támadásokkal találkoztok az első látomásról és Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról való bizonyságotok kapcsán?

Tedd ki vagy oszd ki a következő kijelentést Gordon B. Hinckley elnöktől, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel: Több mint másfél évszázadon át ellenségek, kritikusok és önjelölt tudósok tették fel az életüket arra, hogy megcáfolják annak a látomásnak a valódiságát. Persze, hogy nem értik.

3. látomás hogyan történt - A mennyek nyitva állnak

Isten dolgait Isten Lelke által lehet megérteni. Nem volt semmi, ami nagyságában ehhez fogható lett volna, amióta Isten Fia a földön járt a halandóságban. Anélkül, hogy ez szolgálna hitünk és szervezetünk alapköveként, semmink sincs.

3 látomás hogyan történt látásproblémák közben