Bűneik látomása Briancsaninovi Ignác.


Olvassa el online "Üdvösség keresése: tippek és figyelmeztetések". A javasolt munka pontosan ezzel foglalkozik fontos kérdés Nyilvánosságra hozatala az alkotások alapján történik Szent Ignác Brianchaninovaki röviden és pontosan kifejtette az egyház patrisztikus aszkéta tanítását, bűneik látomása Briancsaninovi Ignác átvett belőle mindent, ami korunk számára a legértékesebb és legszükségesebb.

De az elfogadott helyes gondolatokból minden jó megszületik, az elfogadott hamis gondolatokból minden rossz születik. A gondolat olyan, mint a bűneik látomása Briancsaninovi Ignác kormánya; az egész hatalmas gép iránya és többnyire sorsa egy kis kormányon, ezen a jelentéktelen táblán múlik, amely a hajó mögött húzódik " - írta Ignác püspök, kiemelve azt a komoly fontosságot, hogy gondolataink, nézeteink bűneik látomása Briancsaninovi Ignác elméleti ismereteink általában a lelki élethez, vagyis a lélek gyógyításához, átalakításához és a Szentlélek által való újjászületéséhez.

bűneik látomása Briancsaninovi Ignác veszélyes életkor a látásra

A spirituális élet, mint tudod, bűneik látomása Briancsaninovi Ignác a helyes dogmatikus hitet és az evangéliumi erkölcsöt foglalja magában, hanem azt is, ami lelkileg a legpontosabban jellemzi - az új személy fejlődését meghatározó különleges törvények ismerete és szigorú betartása Ef. Más szóval, a spirituális élet helyes elméleti értelmezése nagymértékben meghatározza a szenvedélyes, testi, öreg ember újjászületésének folyamatát Ef. Pólusos látásvizsgálat kérdés elméleti megértése azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra tűnhet.

E probléma összetettségének egyik illusztrációja az a sokféle úgynevezett spirituális út, amelyet honfitársainknak kínálnak annak érdekében, hogy megmentsék őket a világ minden részéről, beleértve a különböző felekezetű keresztényeket is. Ez felvet egy kivételes fontosságú kérdést: mi jellemzi az igazi szellemiséget? És bár számunkra úgy tűnik, hogy az egyház kétezer éves tapasztalata, szentjei személyében, eleget beszél erről, valójában azonban egy szellemi civilizációban felnőtt modern ember felfogása jelentős nehézségekkel szembesül.

A lélek kilépése a testből vagy a lelkem testen kívüli élménye. Kilépés a testedből

Ezek a következők. A lelki életre vonatkozó utasításokat mindig az ortodox egyház szent atyái adták azok szintjének megfelelően, akiknek szánták őket Ezért sok tanácsuk, amelyek a nagy elmélkedésű élet aszkétainak szólnak, vagy akár azoknak, akiket az ókorban újoncoknak neveztek, teljes mértékben elfogadhatatlanok egy modern keresztény, egy spirituális baba számára, mivel ezek elsöprő erejűnek bizonyulhatnak.

Másrészről, ezeknek a tanácsoknak a sokfélesége és kétértelműsége félrevezető lehet, és teljesen eltereli a figyelmet egy tapasztalatlan személytől. Nagyon nehéz elkerülni ezeket a veszélyeket, amikor a szentatyák lelki örökségét tanulmányozzuk anélkül, hogy tudnánk még a lelki élet legfontosabb elveit is.

bűneik látomása Briancsaninovi Ignác parkinson és látás

De ugyanakkor a helyes lelki élet elképzelhetetlen patrisztikus vezetés nélkül. Az ilyen szentek közül kiemelkedik Szent Ignác, a hit aszkéta, mélyen spirituális író. Alkotásainak különleges értéke abban rejlik, hogy nem csak az apai tapasztalat legalaposabb elméleti tanulmányának, hanem személyes megvalósításának gyümölcsei, kifogástalanul helyes "kulcsot" adnak az üdvösséget kereső modern kereszténynek a megértéshez. Pontosan mit találunk Szent Ignác műveiben?

Először is, mélyen spirituális magyarázat a keresztény vallás legfontosabb fogalmára - a Krisztusba vetett hitre. Miért Krisztus annak, aki ésszerű és erényes, elégedett önmagával, aki elismeri, hogy méltó minden földi és mennyei jutalomra? A szent mintegy hangsúlyozza: nem abban az ésszerű hitben, hogy Krisztus eljött, szenvedett és feltámadt, "A Krisztusba való megtérés kezdete", ellenkezőleg, maga a hit a tudásból születik "Bűnösségem, bukásom" mivel "Aki nem ismeri fel bűnösségét, nem tud hinni Krisztusban".

Ez a kijelentés a lelki élet első és legfontosabb rendelkezését tartalmazza. Az ortodox megértésben csak az válhat hívővé, aki látja lelki és erkölcsi tökéletlenségét, bűneik látomása Briancsaninovi Ignác, szenved ettől és üdvösséget keres. Csak az önmagában megalázott ember képes korrigálni, vagyis megmenteni a Krisztusba vetett hitet.

Ebből egyébként nyilvánvalóvá válik mind a tisztán racionális és szertartásos, törvényes hit teljes abszurditása, amely növeli az önigazságot és a büszkeséget egy személyben, mind az igazi alázat valódi méltósága. Szent Ignác gondolata teljesen világos; aki magát racionálisnak és erényesnek tartja, még nem lehet keresztény, és nem is az, annak ellenére, hogy ilyennek tartja magát. Szent Ignác gondolata állandóan az evangélium szavaira utal: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek" Mt.

Vagyis csak azok lépnek a gyógyulás és üdvösség útjára, akik képesek látni lelkük betegségét, saját erejükből gyógyíthatatlanságát. Ebből az alázatosságból az igazi Orvoshoz fordulnak, aki értük szenvedett - Krisztushoz. Ezen az állapoton kívül, amelyet az apák önismeretnek bűneik látomása Briancsaninovi Ignác neveznek, a normális lelki élet lehetetlen. Többször idézi Péter damaszkuszi szerzetes csodálatos szavait: "A lélek megvilágosodásának kezdete és egészsége jele abban rejlik, hogy az elme elkezdi érni bűneit, amelyek közül sok hasonlít a homokhoz a tenger.

Az alázat és a bűnbánat az egyetlen ár Krisztus ismeretének megvásárlásához! Az alázat és a bűnbánat az egyetlen erkölcsi feltétel, amelyből az ember megközelítheti Krisztust, asszimilálódhat hozzá! Az alázat és a bűnbánat az egyetlen áldozat, amelyet Isten megkövetel és elfogad a bukott emberiségtől Ps. Azok, akik büszke, téves véleménnyel fertőződtek meg magukról, és akik a bűnbánatot szükségtelennek tartják maguknak, kizárják magukat a bűnösök sorából - utasítja el az Úr.

Nem lehetnek keresztények ". Hogyan szerezheti meg valaki ezt a megmentő tudást önmagáról, az övéiről lepusztult ember, feltárva neki Krisztus áldozatának végtelen jelentőségét?

Aki élvezi a bűnt, nem láthatja bűneit, aki megengedi magának, hogy részt vegyen benne - még gondolatok és a szív együttérzése által is. Csak bűnét láthatja, aki határozott akaratával lemondott minden bűnbarátságról, aki kivont karddal jó őrben állt háza kapujában - Isten igéje, aki tükrözi, ezzel a karddal vágja a bűnt, bármilyen formában is közeledik hozzá Röviden, Szent Ignác az új teológus Simeon szerzetes következő szavaival fejezi ki alapgondolatát: "Krisztus parancsolatainak gondos betartása megtanítja az embert gyengeségére", vagyis megnyílik, igazi szomorú képet mutat neki arról, hogy mi van és mi történik a lelkében.

Lényegében az a kérdés, hogy miként szerezhető rövidlátás és asztigmatizmus hogyan kell kezelni a bűnről alkotott látomás, vagy a saját, saját ismerete lepusztult az ember központi szerepet játszik a lelki életben.

Szent Ignác tökéletesen megmutatta logikáját: csak annak van szüksége Megváltóra, aki pusztulását látja; Az "egészséges" Krisztusra nincs szükség. Ezért azoknak, akik hinni akarnak Krisztusban, a jobboldal és a démonok bűneik látomása Briancsaninovi Ignác és remegnek Jac. Éppen ellenkezőleg, egy olyan cselekedet, amely nem vezet ilyen eredményre, álcselekmény, a lelki élet pedig nélküle pszeudo-spirituális. Ha elveszik, az előbbi hiábavaló lesz.

Ha nem szerzik meg az alázatot, minden cselekedet és erény eredménytelen és értelmetlen.

Ugyanakkor csak Krisztus parancsolatainak teljesítésének bravúrja tanítja meg az embert alázatra, vagy Simeon szerzetes bűneik látomása Briancsaninovi Ignác szerint a gyengeségére, amelynek ismerete révén a paradicsom kapui megnyílnak eper látáskezelés ember előtt.

Szent Ignác nagy figyelmet fordít erre a kérdésre. Ezt két szempontból tekinti: egyrészt a Krisztus áldozatának szükségességének megértése, másrészt a keresztény tökéletesség vonatkozásában. Következtetései, amelyek a patrisztikus tapasztalat lényegét fejezik ki, ugyanakkor nagyon szokatlanok sokak számára, akik nem ismerik az apák írásait.

Ezt írja: "Ha a szív érzéseinek megfelelő jó cselekedetek üdvösséget hoznának, akkor Krisztus eljövetele felesleges lenne. B Alekszej Iljics Oszipov, a Moszkvai Teológiai Akadémia professzorának brosúrája segíti az olvasót abban, hogy a személyes üdvösség kérdéseit a patrisztikus tanítás prizmáján keresztül tekintse meg, amely jelzi az üdvösség igazi útját, és figyelmeztet az esetleges tévedésekre.

A könyvről bővebben: Korunk fő betegsége a hívő lelki zavarodottsága. Az ortodoxia lényegének félreértése, a helyes ima, a testi és lelki kizsákmányolás, és általában a szellemi élet különbsége, az élet eszközeinek és céljainak összetévesztése, a kritériumok nem ismerése, és ezért a gyakran mélyen téves vélemény. A teológiai ismeretek legkülönfélébb területein lehet találni szakembereket, de nehéz olyat találni, aki elméletileg és saját életével egyaránt tanulmányozta volna a keresztény tudás forrásait - a szentatyák aszketikus alkotásait, leírva az utat.

A szellemi élet elméleti megértésének megszerzése azonban korunkban nem olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Jó néhány hamis tanító jelenik meg magában az bűneik látomása Briancsaninovi Ignác környezetben. Ez felvet egy kivételes fontosságú kérdést: mi az igazi spiritualitás? És bár úgy tűnik, hogy az egyház kétezer éves tapasztalata a szentjei személyében eleget beszél erről, a valóságban azonban a gyakorlatilag szellemtelen körülmények között felnőtt kereső felfogása jelentős nehézségekkel szembesül.

Ezért sok tanácsuk, amelyek a nagy elmélkedésű élet aszkétainak szólnak, vagy akár azoknak, akiket az ókorban újoncoknak neveztek, sok tekintetben alkalmazhatatlanok egy modern keresztény, egy spirituális baba számára, mivel elsöprő erejűnek bizonyulhatnak. Másrészt e tanácsok sokfélesége és félreértelmezése félrevezető és félrevezető lehet a tapasztalatlan keresztény számára.

Hogy elkerülje ezeket a veszélyeket nagyon nehéz tanulmányozni a szentatyák szellemi örökségét anélkül, hogy tudnánk még a lelki élet legfontosabb elveit is. Tehát a helyes lelki élet lehetetlen az apák örökségének tanulmányozása nélkül, ugyanakkor alkotásaik megértése nagyon nehéz. Ennek a látszólag feloldhatatlan ellentmondásnak a az idegek rontják a látást azoknak a szent atyáknak a lelki tapasztalatának teljes jelentősége, akik időben közel állnak hozzánk, akik maguk kísérleti jelleggel tanulmányozták ezt a "tudományt a tudományokból", és a Látáskorrekciós Intézet rendelkezéseket a modern kor számára hozzáférhető nyelven fogalmazták meg.

Keresztények, kiderül. Az egyik ilyen apa, aki elment Részletes leírás az ígéret földjéhez vezető út és azok az akadályok és lehetséges végzetes hibák, amelyekkel az üdvösség keresője szembesül, a Korának keresztényeihez szólva azt írta, hogy az egyetlen üdvös eszköz, amely most segíthet mindenkinek, aki őszintén keresi a lelki életet, az "az apai írások irányítása alatt való élet a sikeres modern testvérek tanácsaival".

Ez a tulajdonság egyrészt abban rejlik, hogy alkotásai bűneik látomása Briancsaninovi Ignác ortodox enciklopédiája a patrisztikus tanításoknak a spirituális élet minden fő kérdéséről.

Másodszor, feltárják az Isten megismerésének patrista tapasztalatát a pszichológiában és a jelentéktelen szellemi erőkben. Osipov Üdvösséget keres: Tippek és figyelmeztetések A szentatyák egyre több művének újranyomásával kapcsolatban bűneik látomása Briancsaninovi Ignác szükség van helyes iránymutatásokra a megértésükben, különösen a szellemi élet alapjainak megértésében, amelyeket az egyetemes patrisztikus tapasztalat fedezett fel, és amelyek ismerete nélkül a lelki élet a legjobb esetben eredménytelen lehet, és többnyire téveszmére, pusztulásra vezet egy keresztényt, különösen a küzdőt.

A bűneik látomása Briancsaninovi Ignác munka pontosan ezzel a fontos kérdéssel foglalkozik. A szentatyák egyre több művének újranyomásával kapcsolatban sürgősen szükség van helyes iránymutatásokra a megértésükben, különösen a szellemi élet alapjainak megértésében, amelyeket az egyetemes patrisztikus tapasztalat fedezett fel, és amelyek ismerete nélkül a lelki élet a legjobb esetben eredménytelen lehet, és többnyire téveszmére, pusztulásra vezet egy keresztényt, különösen a küzdőt.

Nyilvánosságra hozatala Szent Ignác Briancsaninov munkái alapján történik, aki röviden és pontosan kifejtette az egyház patrisztikus aszketikus tanítását, elvéve belőle mindazt, ami korunk számára a legértékesebb és legszükségesebb.

De az elfogadott helyes gondolatokból minden jó születik, az elfogadott hamis gondolatokból minden gonosz születik.

A szellemi élet, mint tudod, nemcsak a helyes dogmatikai hitet és az evangéliumi erkölcsöt foglalja magában, hanem azt is, ami lelkileg a legpontosabban jellemzi - az új személy fejlődését meghatározó különleges törvények ismerete és szigorú betartása Ef. Más szóval, a spirituális élet helyes elméleti megértése nagymértékben meghatározza a szenvedélyes, testi, öregember újjászületésének folyamatát Ef.

És bár számunkra úgy tűnik, hogy az egyház kétezer éves tapasztalata, szentjei személyében, eleget beszél erről, valójában azonban egy szellemi civilizációban felnőtt modern ember felfogása jelentős nehézségekkel találkozik.

Az ortodox egyház szent atyái által a lelki életre vonatkozó utasításokat mindig azok szintjének megfelelően adták, akiknek szánták őket. Ezért sok tanácsuk, amelyek a nagy elmélkedésű élet aszkétainak szólnak, vagy akár azoknak, akiket az ókorban újoncoknak neveztek, teljes mértékben elfogadhatatlanok egy modern keresztény, egy spirituális baba számára, mivel elsöprő erejűnek bizonyulhatnak. Másrészt ezeknek a tanácsoknak a sokfélesége és félreértelmezése félrevezethet, és teljesen fekete pontok a szemem előtt a figyelmet egy tapasztalatlan személytől.

Ennek a látszólag feloldhatatlan ellentmondásnak a fényében feltárul azoknak az apáknak a lelki örökségének az egész jelentősége, főleg azok, akik időben hozzánk legközelebb állnak, akik "áthelyezték" a lelki élet korábbi patrisztikus élményét egy modern ember számára hozzáférhető nyelvre aki nem ismeri ezt az életet, és nincs, általában megfelelő vezetője.

Alkotásainak különleges értéke abban rejlik, hogy nem csak az apai tapasztalat legalaposabb elméleti tanulmányának, hanem annak személyes megvalósításának a gyümölcse, kifogástalanul helyes "kulcsot" adnak az üdvösséget kereső modern kereszténynek a megértéshez. Ezt írja: "A Krisztusba való megtérés kezdete bűnösségének, bukásának ismeretében rejlik; ilyen önmagába pillantva az ember felismeri a Megváltó szükségességét, és alázat, hit és bűnbánat révén közelít Krisztushoz.

Miért Krisztus annak, aki racionális és erényes, elégedett önmagával, bűneik látomása Briancsaninovi Ignác méltónak tartja magát a földi és mennyei jutalmak közül?

A szent mintegy hangsúlyozza: nem abban a racionális hitben, hogy Krisztus eljött, szenvedett és feltámadt, "a Krisztushoz való megtérés kezdete", hanem éppen ellenkezőleg, maga a hit "saját bűnösségének" ismeretéből születikbukása "," mert "nem veszi észre bűnösségét Az alázat és a bűnbánat az egyetlen ár, amely megvásárolhatja Krisztus ismeretét! Az alázat és a bűnbánat az egyetlen erkölcsi állapot, ahonnan Krisztushoz lehet közelíteni, az alázat és a bűnbánat az egyetlen áldozat, bűneik látomása Briancsaninovi Ignác Isten megkövetel és elfogad a bukott emberektől Zsolt.

Azok, akik büszke, téves véleménnyel fertőződtek meg magukról, és elismerik, hogy a bűnbánat szükségtelen saját maguk számára zárják ki magukat a bűnösök sorából, az Úr elutasítja. Nem lehetnek keresztények. Hallgassunk Ignác püspökre: "Nem látom bűnömet, mert még mindig a bűnért dolgozom.

Aki élvezi a bűnt, nem láthatja bűneit, aki megengedi magának, hogy megkóstolja - még gondolatokkal és a szív együttérzésével is. Bármilyen barátság bűn, aki jó őrben állt háza kapujában kivont karddal - Isten igéje, aki tükrözi, ezzel a karddal vágja a bűnt, bármilyen formában is közeledik hozzá.

Lényegében a spirituális életben központi kérdés az a kérdés, hogy miként szerezhető meg a bűnről alkotott látomás, vagy önmagának, öregének ismerete. Szent Ignác tökéletesen megmutatta logikáját: csak annak van szüksége Megváltóra, aki pusztulását látja; "egészséges" Krisztusra nincs szükség. Ezért azoknak, akik hinni akarnak Krisztusban, a jobb - és a démonok hisznek és remegnek Jakab - üdvösségre törekednek, ellenkező esetben - azoknak, akik helyes lelki bűneik látomása Briancsaninovi Ignác akarnak vezetni, ez a látomás a fő feladat teljesítményét és egyben igazságának fő kritériumát.

A szíriai Izsák szerzetes erről még határozottabban beszél: "A jutalom megtörténik Ha elveszik, Szent Ignác gondolata állandóan az evangélium szavaihoz fordul: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek" Mt. Másutt a következő gyakorlati tanácsokat adja: "Aki nem volt hajlandó elítélni a szomszédait, ennek a gondolata természetesen felismeri bűneit és gyengeségeit, amelyeket nem látott, miközben elítélte szomszédait.

Pál apostol ezt a gondolatot fejezi ki Timóteushoz intézve: "Ha valaki törekszik, nem koronázzák meg, ha törvényellenes törekedni. Más szóval, az erények és tettek rendkívül károsak lehetnek, ha nem a bűnük ismeretén alapulnak, és viszont nem vezetnek annak mélyebb látásmódjához.

A lélek kilépése a testből vagy a lelkem testen kívüli élménye. Kilépés a testedből

Példának okáért a szent idézi az aszkéták általi kihasználásuk és erényeik értékelését. Az evangélium szerinti intenzív tevékenység világosabban és világosabban tárja fel számára jótetteinek elégtelenségét, sokakat eltéréseket és indítékokat, bukott természetének boldogtalan állapotát Számukra beteljesedve felismeri a parancsolatokat, mint azok elferdítését és megszentségtelenítését. Térjünk rá a szellemi élet még egy fontos alapelvére, amely Szent Ignác műveiben derül ki.

Ez abban áll, hogy mind a szenvedélyek, mind az erények cselekedetei természetes kölcsönös befolyással és szigorú sorrendben vannak, amelyek megsértése a legsúlyosabb következményekhez vezethet az aszkéta számára. Mindez mondjuk a Szent szavainak köszönhető, "Az erények és a bűnök közötti rokonság.

bűneik látomása Briancsaninovi Ignác szemléltette a látószerv anatómiáját és élettanát

Éppen ellenkezőleg, az egyik bűnös gondolat önkéntes alávetése önkénytelen alávetést von maga után a másiknak; egy bűnös szenvedély megszerzése egy másik, hozzá hasonló szenvedélyt vonz a lélekbe; az egyik bűn önkéntes elkövetése akaratlanul egy másik bűnbe eséshez vezet, először születve. Az apák mondása szerint a rosszindulat nem tűri, hogy kényelmetlenül érezze magát a szívében.

Milyen gyakran a keresztények, ha nem ismerik ezt a törvényt, hanyagul kezelik az úgynevezett "kisebb" bűnöket, önkényesen, azaz a szenvedély erőszakának hiányában, bűnt követve el bennük. És ekkor zavarban, szenvedéssel és kétségbeeséssel, már mint a rabszolgák, önkéntelenül súlyos bűnökbe esnek.

Ezt nem haragjából állapította meg, hanem azért, hogy ne forduljon elő emésztési zavar, és ne haljunk meg. Minden erény egy anya, aki ezt követi. Ha elhagyja az anyát, aki erényeket szül, és lányok felkutatására törekszik, mielőtt anyát szerez, akkor ezek az erények a lélek viperáivá válnak.

St Ignatius (Brianchaninov) and His Spiritual Heritage in Our Time

Ha nem utasítod el őket magadtól, hamarosan meghalsz. Az isteni kegyelem idő előtti élvezése veszélyes! A természetfeletti ajándékok elpusztíthatnak egy aszkéta, akinek nem tanították meg a gyengeségét.

bűneik látomása Briancsaninovi Ignác látásbeli különbség

Egy szellemileg tapasztalatlan ember számára egyszerűen furcsa, sőt istenkáromló lesz az a gondolat, hogy bizonyos erények idő előttinek, a lélek számára még halálosabbnak, rosszindulatúnak bizonyulhatnak. De pontosan ez a lelki élet valósága, ez az egyik szigorú törvénye, amelyet a bűneik látomása Briancsaninovi Ignác nagy tapasztalata tárt fel.

Ignác püspök, minden szenttel egyetértésben, az imát minden erény anyjának és fejének nevezi, határozottan hangsúlyozza azokat a feltételeket, amelyek mellett az ilyen. Éppen ellenkezőleg, e feltételek betartása nélkül az ima bűneik látomása Briancsaninovi Ignác eredménytelennek bizonyul, vagy az aszkéta legmélyebb bukásának eszközévé válik. Beszélgetés az idősebb és a diák között ". A gyakorlatot elölről kell kezdeni, és nem a közepétől és nem a végétől Azok a kezdők kezdik a közepétől, akik elolvasták az utasítást Akik középen kezdik, akik minden előzetes előkészítés nélkül arra törekednek, hogy gondolataikkal felmenjenek a szív templomába, és onnan küldjenek imát.

Azok, akik azonnal fel akarják tárni magukban az ima és más kegyes cselekedeteinek kegyes édességét, a végétől kezdődnek. Kezdeni kell az elejétől, vagyis figyelmesen és tisztelettel kell imádkozni, bűnbánatra törekedve, ügyelve arra, hogy ez a három tulajdonság állandóan jelen legyen az imában