Co2 szemész táblázat,


co2 szemész táblázat

E fehérjékrol azóta kiderült, hogy az egyedfejlodéstol a vérnyomás szabályozásán át a legkülönbözobb szervek muködéséig nagy jelentoségu biológiai szabályozók A szemben elsosorban az ET-1 és az ET-3 található meg. Koncentrációjuk magas az uveában. Receptoraik az Co2 szemész táblázat kiváltotta kontrakcióért felelos ETA receptorok és a relaxáló hatást eredményezo ETB 1 receptorok szintén foként az uveális szövetekben találhatók meg A szemgolyó nedvkeringését szabályozó molekulák közül az endothelin-1 ET-1 szerepérol tudunk a legtöbbet Ezt a 21 aminosavból álló proteint foként az endothel co2 szemész táblázat szintetizálják Az endothelinek okuláris szerepét a vérkeringés szabályozása szempontjából vizsgálták: normális nyomású glaucomában az ET-1 plazma koncentrációja emelkedett, A fokozott ET-1 koncentráció, 10 valószínuleg ETA-receptor mediálta vazokonstrikció révén, a látóidegfot ellátó erekben spazmust, következményes hipoperfúziót és axonpusztulást eredményez 84, Az endothelinek csarnokvíz elvezetést befolyásoló hatásáról jelenleg még kevés ismerettel rendelkezünk.

co2 szemész táblázat

In vitro kísérleti adatok alapján ma bizonyítottnak tekintheto, hogy a trabecularis rendsze r sejtjei is tartalmaznak ETA receptorokat A trabecularis hálózatban a kontrakció a pórusméret csökkenése miatt a csarnokvíz elvezetésének csökkenését váltja ki a szemnyomás növekszika relaxáció pórusnövekedést, fokozódó elfolyást, és ennek következtében az intraocularis nyomás csökkenését vonja maga után Ehhez az in vitro co2 szemész táblázat alapuló hipotézishez jól illeszkednek azok a szemnyomásra vonatkozó in co2 szemész táblázat adatok, amiket exogén ET-1 intravitreális befecskendezése kapcsán regisztráltak nyúlban: a befecskendezés utáni elso órákban az intraocularis nyomás nott, ezután viszont több napon át csökkent maradt, és e hatások specifikus endothelin antagonistákkal kivédhetoek voltak 77, A klinikumban argon lézer trabeculoplastica ALT után a kezelt szemen az elso négy óra folyamán a szemnyomás gyakran jelentosen megemelkedik 35, 91,majd a további idoszakban a kiindulási értékhez képest csökken Állatkísérletes vizsgálatban közvetlenül argon lézer trabeculoplastica után a csarnokvíz ET-1 koncentrációja nagy mértéku megemelkedését észlelték Az emelkedés a lézerkezelés hatására az uveális szövetekbol felszabaduló endogén endothelin-1 hatásával magyarázható látvány helyreállítása könyv A közvetlenül kezelés után 60 percen belül fellépo szemnyomás-emelkedés megjelenését a csarnokvíz endothelin-1 koncentrációjának növekedése kíséri, így az endothelin-szint és az intraocularis nyomás alakulása között szoros asszociáció mutatható kiaz oki kapcsolatot co2 szemész táblázat — saját vizsgálatunk 99 elott — még nem tanulmányozták.

A hordozható Ocuton tonométerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó irodalmi adatok A kórosan emelkedett szemnyomás a glaucoma kialakulásának egyik legfontosabb kockázati tényezoje 91, Emellett a szemnyomás kórosan nagy mértéku ingadozása szintén szerepet játszik co2 szemész táblázat glaucomás látóidegfo károsodás kialakulásában és progressziójában 5, 40, A legmagasabb intraocularis nyomás általában kora reggel vagy déltájban mérheto egészséges szemeken, de glaucomában esti vagy éjszakai maximumot, illetve reggeli és esti csúcsú, bifázisos szemnyomásgörbét is ismerünk 40, 11 A cirkadián ritmus egyénenként különbözo, de tipizálható 26, 40, Hat Hgmm- nél nagyobb diurnális ingadozás kórosnak tekintheto A kivizsgálás és a szemnyomáscsökkento kezelés értékelése során éppen ezért célszeru olyan görbét felvenni, amely mind a kora reggeli, mind az esti és éjszakai értékeket tartalmazza Korábban, az applanációs tonométer réslámpához kötött jellege miatt, a rendelési idon kívüli, az éjszakai értékeket is magában foglaló szemnyomásgörbét csak kórházi bennfekvés alkalmával lehetett meghatározni.

co2 szemész táblázat

A mérés ismételhetosége ezért korlátozott volt, és az eredmény nem volt feltétlenül azonos a beteg mindennapi éle te során mutatkozó értékekkel Azért, hogy a szemnyomást szükség esetén bármilyen idopontban mérni lehessen, újabban olyan applanációs tonométereket fejlesztettek ki, amelyeket a beteg otthon, önállóan is használhat, és amelyekkel a vizsgálatot bármilyen idopontban elvégezheti, Ilyen készülék az Ocuton S tonométer, aminek kifejlesztése ban fejezodött be.

Az Ocuton S ön-tononétert a beteg szakember segítsége nélkül, önállóan használja.

co2 szemész táblázat

A készülék co2 szemész táblázat mért szemnyomásértéket LCD-kijelzon adja meg Hgmm-ben Noha hasonló, ön-tonometriára alkalmas készülékeket már korábban is igyekeztek kifejleszteni 44az igazán szélesköru elterjedés és alkalmazás csak a korszeru számítógépes technika beépítését követoen, a legutóbbi években kezdodött meg, Mindezek alapján gyakorlati szempontból elengedhetetlen az Ocuton tonométerek klinikai összehasonlítása a hagyományos, arany standardnak számító Goldmann applanációs tonométerrel Irodalmi adatok alapján az Ocuton S által mért értékek kis mértékben meghaladják a Goldmann tonométer által mért értékeket 21, Az Ocuton S tonométerrel felvett napszaki co2 szemész táblázat a nemzetközi irodalomban munkacsoportunk vetette össze elsoként a Goldmann tonométerrel felvett görbével Az applanációs tonometria által mért értékeket a szaruhártya vastagsága befolyásolja és ezt a tonometria értékelésekor figyelembe kell venni 43, Vastagabb nagyobb rigiditású cornea esetén a Goldmann tonométer a valóságnál magasabb szemnyomásértéket mutat A szaruhártya vastagsága is napszaki ingadozást mutat; a corneavastagság megnövekedését figyelték meg az alvási periódus alatt Ez a reverzibilis növekedés feltehetoleg a szaruhártya zárt szemhéjak miatti relatív oxigénhiányos állapotával magyarázható 43, Tekintettel arra, hogy az öntonometria elsosorban az éjszakai és hajnali mérés tekintetében jelent új lehetoséget, a 12 szaruhártyavastagság változása és az Ocuton tonométerekkel mért szemnyomásértékek összefüggését feltétlenül meg kell ismerni.

Ezt azonban saját vizsgálatunk elott nem tanulmányozták. A scanning lézer tomográfiás vizsgálatra vonatkozó irodalmi adatok A látóidegfo pontos morfológiai és morfometriai vizsgálata a korai stádiumú glaucoma diagnosztizálásának és a progresszív glaucomás károsodás kimutatásának fontos feltétele.

co2 szemész táblázat

A glaucoma-progresszióra utaló morfológiai látóidegfo- változások idoben elobb jelentkeznek, mint a látótérkárosodás formájában jelentkezo funkcióvesztés 11, A glaucoma korai stádiumában, amikor még alig beszélhetünk funciókárosodásról, de már egyértelmu idegrostvesztés állapítható meg, a papillakép alapján történo szurovizsgálatnak gyakorlati értelme lehet, A klinikumban használt hagyományos módszerek mellett az co2 szemész táblázat években a nagyobb központokban elterjedt a scanning co2 szemész táblázat tomográfia SLT módszere 11, 90, A scanning lézer tomográfia elvén muködo Heidelberg Retina Tomográf HRT lehetové teszi a látóidegfo igen pontos, mintegy 20 µm-es felbontású, jól reprodukálható háromdimenziós feltérképezését 27, A SLT elve a konfokális leképezés.

A készülék által a szembe vetített lézerfény a retina síkjának megfeleloen, valamint erre meroleges síkban térképezi fel a papillát és a rövidlátó szem javítása területet Co2 szemész táblázat Heidelberg Retina Tomográffal végzett vizsgálathoz a papilla határát szemfenéki fénykép segítségével kell kijelölni 90, Ez a módszer meglehetosen idoigényes, ami nem kedvezo szurovizsgálati körülmények között A scanning lézer tomográfiával leírt papilla-eltérések és az automata küszöbperimetriával talált látótérkárosodás között közvetlen összefüggés mutatható ki Követéses vizsgálat során a látóidegfon kimutatható morfológiai változás megelozi az automata látótérvizsgálatot jellemzo paraméterek romlását 32, Természetesen mindig szem elott kell tartani, hogy egyetlen fejlett vizsgálati technika sem helyettesíti a részletes klinikai vizsgálatot, és önmagában a véleményalkotáshoz egyetlen módszer sem elégséges Az egyszeru és gyors képalkotás elméletileg alkalmassá teszi a berendezést tömeges glaucoma szurovizsgálatok végzésére is.

  • Falusi látomás egy nap alatt