10 és 10 látomás


10 és 10 látomás

Kornéliusz és Péter látomása 10 Élt Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, az 10 és 10 látomás itáliai csapat századosa. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, 11 és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre.

10 és 10 látomás

Kornéliusz követei Péternél 17 Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, 18 és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak.

Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!

10 és 10 látomás

Milyen ügyben jártok itt? Péter Kornéliusz házában 23 Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak.

10 és 10 látomás

Most pedig hadd kérdezzem meg: miért küldtetek értem? Ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton.

10 és 10 látomás

Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Ő a mindenség Ura! Őt azonban fára feszítve megölték; 40 de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék;