Szem elől tévesztve mi lehet


Milyen új hatások érik a gyermekek tanulási körülményeit © Goethe-Institut A gyermekek környezete manapság hálózatok bonyolult rendszeréből áll.

szem elől tévesztve mi lehet

A globális folyamatok és az új kommunikációs technikák következtében másképpen használjuk a nyelvet, sőt, már a gyermekek is másképpen bánnak vele. Sokhelyütt a mindennapokat már az egészen kisgyermekek esetében is a médiumok használata határozza meg, [1] és e mindennapokban ugyanakkor egyben fokozott mértékben érvényesül a multikulturalitás és a többnyelvűség.

Környezetünk kulturális és nyelvi sokfélesége ugyanakkor nem csupán az óvodákra és az iskolákra jellemző, hanem már azt megelőzően a gyermek családjában és közvetlen környezetében is kifejezésre jut.

szem elől tévesztve mi lehet

A többnyelvűséget a gyermekek manapság már mindennapos dologként élik meg, és érzik, hogy hasznos dolog a nyelvtanulás. A kölcsönös megértés és Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében az Európai Unió arra ösztönzi polgárait, hogy anyanyelvükön kívül beszéljenek más nyelveket is [2].

Ezt a követelményt úgy kell a gyakorlatban megvalósítani, hogy az Európai Unióban minden iskolaköteles korú tanuló számára lehetővé teszik legalább két modern idegen nyelv elsajátítását [3].

szem elől tévesztve mi lehet

Ennek következtében az Európai Unió legtöbb országában alsótagozatos képzés kötelező része az idegennyelv-tanulás [4]. Ajánlás: A korai idegennyelv-tanulás során soha nem szabad szem elől téveszteni, hogy a gyermekek az oktatási kínálatot meghatározó regionális és helyi sajátosságoktól függetlenül mindenkor saját környezetüknek és egyéni fejlettségüknek megfelelően szem elől tévesztve mi lehet és tanulnak. Források [2] Vö.

Eurydice látás liz burbo, és Legutke

szem elől tévesztve mi lehet